Milé sestry a milí bratři, na odkazu níže je tabulka s výsledkem hospodaření loňského roku a rozpočet na rok právě probíhající (2015). Doufám, že po kliknutí na odkaz, se Vám tabulka zobrazí. Zatím tabulku neumím vložit přímo do stránek. Máte -li nainstalován program Excel, neměli byste mít problém.

Výsledek našeho hospodaření je velmi potěšující, za což samozřejmě patří veliké poděkování všem, kdo na tom mají svou zásluhu. A to jsou především členové našeho sboru, na jejichž obětavosti hospodaření našeho sboru stojí. Výsledek je potěšující, ale je třeba říci, že část prostředků, které jsou na konci roku uvedeny jako hospodářský výsledek, tedy zisk, je vázána na ještě probíhající opravu kostela. Tyto prostředky jsme dostali darem právě na tuto konkrétní akci a tak s nimi nemůžeme počítat na nic jiného. A při celkovém pohledu na náklady v loňském roce a na celková finanční aktiva sboru lze vidět, že aktiva tvoří 1/2 ročních nákladů. Je to málo? Je to dost? I v tomto roce nás čekají kromě běžných výdajů nějaké opravy. Při správě 5 nemovitostí to ani jinak nejde. Takže se dá říct – je to dobré a neusnout na vavřínech!

Skutečnost 2014, rozpočet 2015