Při pohledu na výsledek hospodaření v roce 2015, který si můžete prohlédnout v připojeném souboru, lze říci v podstatě totéž, co v roce předchozím. Hospodařili jsme s přebytkem více než 40 000 Kč a to je dobré. Přes značné náklady na údržbu našich nemovitostí, které v loňském roce přesáhly 180 000 Kč, jsme se nepropadli do mínusu. S tak velkými náklady na údržbu jsme nepočítali, ale v jednom roce jsme museli vyměnit 2 plynové kotle a rekonstruovat komín ve Svratouchu. Ve srovnání s předchozími lety jsme naopak ušetřili na nákladech za energie. Daří se nám tedy vytvářet si finanční rezervu do budoucna.

Děkujeme všem obětavým členům sboru, kteří se na tomto dobrém výsledku podílejí svými dary. Děkujeme také obcím, které nám svými dary přispěli na konkrétní projekty. Děkujeme všem, kdo se na hospodaření podílejí a věnují mu svůj volný čas a energii – účetní, pokladním, těm, kdo vybírají salár a Jeronýmovu jednotu. Doufáme, že i tento rok bude po hospodářské stránce dobrý.

Výsledek 2015