Vedení a správa každého sboru Českobratrské církve evangelické přísluší jeho církevním orgánům, kterými jsou shromáždění, správní orgán a představitelé sboru.

Na úrovni jednotlivého sboru je to sborové shromáždění, které má nejvyšší pravomoc, schází se zpravidla jednou ročně a rozhoduje o všech podstatných věcech sboru.

Správním orgánem sboru je staršovstvo, volení členové sboru (na 6 let), kteří se zpravidla 1x měsíčně scházejí k jednáním. Lze říci, že členy staršovstva by měli být lidé, kterých si ostatní členové sboru váží pro jejich víru, mravní postoje a příkladný život. Na druhou stranu by také měli členy staršovstva být lidé, kteří chtějí pro svůj sbor pracovat, věnovat sborové práci svůj čas a energii a spolupodílet se tak na díle Kristově.

Představiteli sboru, kteří sbor veřejně reprezentují jsou farář a kurátor.

Staršovstvo našeho sboru:

Marek Váňa – farář sboru

Jiří Pražan – kurátor sboru

Milada Tomášková – mistokurátorka sboru

Libor Boháč – hospodář sboru

Zdeňka Hnízdilová – účetní sboru

Marie Macháčková – kostelnice

Jiří Svoboda – presbyter za kazatelskou stanici Svratouch

Zdeňek Jun – presbyter za kazatelskou stanici Svratouch

Ivana Danielková – presbyterka za kazatelskou stanici Skuteč

Josef Boháč

Karel Chvála

Jakub Mejzlík

Miloš Nekvinda

Lenka Nadrchalová

Dana Nekvindová

Irena Odehnalová

Zdeňka Stodolová

Na své staršovstvo, faráře i kurátora se můžete obracet s jakýmikoly dotazy, připomínkami či podněty, které se týkají života našeho sboru.

Více o struktuře církve a poslání a povinnostech orgánů církve se můžete dozvědět na stránkách Evangnetu.