Salár

Jsme vděční za to, že členům našeho sboru na jeho budoucnosti záleží a projevují to také svými příspěvky na hospodářské zabezpečení života sboru. 

Jak platit salár?

1. Pověřeným členům sboru, kteří na jaře (ve Svratouchu na podzim) navštěvují členy našeho sboru a osobně příspěvek vybírají

Tento způsob platby je v našem sboru nejběžnější a využívá ho většina členů našeho sboru. Má ovšem určitá omezení: je náročný na čas – ne vždy vás ti, kdo vybírají, zastihnou doma a tak musí přijít znovu.

2. Osobně pokladní sboru při bohoslužbách či jiných setkáních

Tento způsob platby využívají zejména aktivní členové sboru, kteří se účastní bohoslužeb a ostatních aktivit ve sboru.

3. Převodem na účet sboru

Tento způsob platby velmi vítáme, protože má mnohé výhody:

–         je pro nás časově nenáročný, nemusí k Vám chodit pověřený člen sboru

–         můžete si sami zvolit, kdy salár zaplatíte

–         můžete svůj příspěvek hradit trvalým příkazem po menších částkách, aby tolik nezatížil Vaše osobní finance, a zároveň jste v součtu mohli přispět více

Zatím tento způsob platby saláru využívá poměrně málo členů našeho sboru, ale věříme, že jejich počet bude postupně narůstat. Pokud chcete této možnosti nově využít, prosíme Vás, abyste při zadávání příkazu k úhradě vyplnili také kolonku „zpráva pro příjemce“ a do ní uvedli „salár“. Pozor je třeba dát také na název Vašeho účtu – pokud názvem Vašeho účtu není Vaše jméno, těžko bychom Váš příspěvek identifikovali a v takovém případě nás, prosíme, kontaktujte a o platbě nás informujte. Pokud si nejste jistí nebo si s něčím nevíte rady a chtěli byste tuto možnost přece jen využít, obraťte se s dotazem na faráře Marka Váňu nebo na účetní sboru, sestru Zdeňku Hnízdilovou (viz kontakty).

Kolik na salár přispívat?

Salár je dobrovolný příspěvek svému sboru. Asi nejlépe to vystihují řády církve, které praví, že „církev od každého svého člena s vlastním příjmem očekává, že se bude podílet na hospodářském zabezpečení církve“. Ale když o těch slovech přemýšlím, zdá se mi to trochu zavádějící – jakoby se na hospodářském zabezpečení církve podílel ještě někdo jiný než její vlastní členové. Ale tak tomu není – salár, dary, sbírky jsou našimi jedinými příjmy a na jejich výši závisí hospodářská stránka života sboru. Je tedy důležité, abychom si jako členové církve svoji odpovědnost uvědomili a nesli ji.

Praxe sborů naší církve ukazuje, že čím menší je sbor, tím větší je obětavost jeho členů a tím více si jeho členové uvědomují, že bez jejich obětavosti to prostě nepůjde. A platí to i naopak – ve velkých sborech je obětavost jeho členů zpravidla menší a zřejmě převládá přesvědčení, že nás je hodně a tak se tolik sami snažit nemusíme.

Praxe naší církve také paradoxně ukazuje, že velikost daru zpravidla příliš nesouvisí s výší příjmu dárce a nejštědřejšími dárci často bývají lidé s nízkými příjmy.

Salár a daně

Naše zákony pochopitelně termín „salár“ neznají. Z hlediska zákona je tedy salár „darem registrované církvi“ a ten si může každý odečíst od základu daně a tak si snížit daň. Potvrzení o daru církvi Vám na Vaši žádost na konci roku vystavíme. Je dobré vědět, že dar si mohou od základu daně odečíst nejen ti, kdo podávají daňové přiznání, ale i ti, kdo jsou v zaměstnaneckém poměru a daň jim ze mzdy strhává zaměstnavatel. Stačí k tomu jen donést zaměstnavateli potvrzení o daru církvi a ten už to za Vás udělá a daň se Vám sníží. Minimální částka pro odpočet daru od základu daně je 1000 Kč, ale můžeme Vám vystavit i potvrzení na nižší částku, pokud poskytnete dar i někomu jinému a v součtu to bude alespoň 1000 Kč. Další možností je, pokud platí salár v rodině více členů sboru, napsat celkovou částku na toho, kdo si ji může od základu daně odečíst.