Nanebevstoupení!

…byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“…

Dnes slavíme den Nanebevstoupení Pána Ježíše. Slovo pro tento den si můžete poslechnout třeba zde…

Bohoslužby ve Svratouchu

Tuto neděli 3. května se sejdeme na bohoslužbách v kostele ve Svratouchu od 10:30. Při vstupu prosím si desinfikujme ruce a udržujme rozestupy 2m. Roušku samozřejmě s sebou :-). Rodinní příslušníci mohou sedět u sebe. Bohoslužby budou víceméně tradiční, uvidíme, jak se nám bude zpívat skrze roušku :-). Zřejmě nás nebude více než 15 osob, vlastně by ani nemělo.

Budeme se těšit!

Příští středu 6. května bychom se mohli sejít na (ne)pravidelné schůzi staršovstva (taky vám to zní jako nějaká schůze kmenové rady, mě stále více 😀 ) od 18:30. Upřesníme a pozveme ještě telefonicky. K projednání toho moc nebude, ale alespoň se vidět 🙂

Bohoslužby v Krouně budou 17. května, pokud se do té doby nic nezmění. Už by se nás mohlo sejít kolem 30 osob. Včas upřesníme, či zatelefonujeme. Počítejte ale s tím, že budou v kostele, takže může být ještě trochu chladněji, byť jsem kostel v teplejších dnech trochu větral. 🙂

Také se nelekejte, že za hřbitovem chybí ten starý rozpadlý plot. Byl odborně rozebrán a v současné době je ve výrobě již nový, lepší, hezčí 🙂 Starý plot byl rozřezán a vzniklá dřevná hmota bude použita na tvorbu tepla v naší farní budově. 🙂

S přáním Božího pokoje

Honza Mikschik

Kdy budou bohoslužby? :-)

Vzhledem k současným nařízením, předpokládáme, že nejprve, tedy 3.  května od  budeme mít bohoslužby v kazatelské stanici Svratouch další týden pak ve Skutči (tam se v pohodě sejdeme do 15 osob). Bohoslužby v Krouně jsou zatím v jednání, spíše je ale rozjedeme od 17. května, kdy bude limit již 30 osob. Současný limit 15 osob je trochu ošemetný, když se nás v Krouně schází pravidelně více. Neradi bychom, aby někdo byl z důvodu tohoto limitu omezován. Také nechceme obcházet současná nařízení. Též je ještě třeba připravit bohoslužebné prostory v kostele a zajistit desinfekci a další pomůcky, abychom plně vyhověli požadavkům ministerstva zdravotnictví.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na setkání!

Termín prvních bohoslužeb upřesníme a potvrdíme v předstihu. Sledujte web!

S přáním Božího pokoje

Honza Mikschik, farář