Dary

Dary jsou jedním ze zdrojů příjmů církve i našeho sboru. V našem sboru je to druhý největší zdroj příjmů hned po saláru (pravidelný, zpravidla roční dar na provoz sboru, financování kazatele a tak)

Darovat církvi finanční prostředky mohou „fyzické i právnické osoby“ – to znamená, členové i nečlenové církve, obce, firmy, nadace … Církev je jako příjemce daru osvobozena od darovací daně a navíc si dárce svůj dar může odečíst od daňového základu a snížit si tak daň z příjmu.

Mezi našimi dárci jsou členové našeho sboru, ale i nečlenové, dalo by se říci přátelé či příznivci. Spoléháme také na podporu obcí, které finančně podporují různé projekty, většinou rekonstrukce sborových budov, varhan, ale také třeba koncerty v našem kostele v Krouně. Některé obce nás podporují pravidelnou částkou každý rok, jiné zpravidla v případě větší investiční akce. Jsme si vědomi toho, že bez podpory obcí, v nichž náš sbor působí, bychom sotva zvládali zejména řádnou správu a rekonstrukce našich budov. A jsme za to obcím, starostům a zastupitelům, velmi vděčni.

Významnou část darů ovšem také dostáváme od vlastních členů, kteří kromě pravidelných příspěvků (saláru), podporují svůj sbor také svými dary. Zpravidla se tak děje při různých zvláštních příležitostech, při kterých si můžeme uvědomit, že všechno, co máme je dar Boží, že žijeme z milosti a alespoň část z toho, co dostáváme, máme dávat dál.

Našimi dárci jsou i nečlenové našeho sboru, například rodáci, kteří stále cítí silné pouto k obci a sboru, kde vyrostli. Vážíme si toho, že svoji vděčnost za sbor, v němž vyrostli, vyjadřují finanční podporou nám, kteří jsme zde dnes.

Podporují nás také některé firmy, jejichž majitelé jsou buď přímo členy našeho sboru, nebo jim záleží na tom, aby v našem regionu byl fungující evangelický sbor, který bude dobře naplňovat své poslání. I jim jsme za jejich podporu vděčni.