Uvolňování opatření – obnova bohoslužeb?

Že bychom se dočkali? Zřejmě ano, ale postupně… 🙂

Na tiskové konferenci po jednání vlády v pátek 17. dubna zazněla informace, že od 27. dubna budou v omezeném režimu povoleny veřejné bohoslužby. Nedojde-li k zásadnímu zvratu v počtu nakažených nemocí COVID-19, bude režim bohoslužeb uvolňován dle následujícího harmonogramu:

 • od 27. dubna – s účastí do 15 osob
 • od 11. května – s účastí do 30 osob
 • od 25. května – s účastí do 50 osob
 • od 8. června – bez omezení počtu přítomných osob

Při shromážděních je nadále nutné dodržovat některá hygienická a bezpečnostní opatření. Od půlnoci 27. dubna tedy bude platit, že se zákaz volného pohybu osob nevztahuje na účast na bohoslužbě za splnění těchto podmínek:

 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Podrobné pokyny vyplývající z aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zašle synodní rada do sborů v následujícím týdnu.

Velikonoční list

Přejeme požehnaný velikonoční čas! Mnoho Božího požehnání, radosti a naděje! Sice se tyto svátky ještě neuvidíme, ale přesto si můžeme připomínat Ježíšovo utrpení na kříži a následné vítězství, ve kterém nám zjevil všeobjímající Boží lásku. Vídejme se v rodinách a mysleme na sebe i na ostatní v modlitbách!

Čtené pašije, domácí pobožnosti, aktivity pro děti a spoustu dalšího najdete na

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm

a

e-cirkev.cz

Zde si můžete stáhnout Sborový list JARO 2020