Tento text jste si, pokud jste členy našeho sboru, mohli přečíst ve sborovém dopise téměř před dvěma lety (v létě 2012) a je stále aktuální. Zejména pokud jde o počet e-mailových kontaktů, k žádné zásadní změně nedošlo.

Elektronická komunikace

Mnoho jsme toho v posledních dnech slyšeli o potížích s jistými registry, s naprosto nezvládnutým přechodem na novou evidenci. S potěšením můžeme říci, že nás se to v žádném případě netýká, my máme v evidenci našich členů pořádek! Přešli jsme v plynulém roce celkem bez problémů z papírové na počítačovou evidenci členů sboru a teď už nás čekají jenom samé výhody nového způsobu nakládání s daty. Samozřejmě je ovšem vždy co zlepšovat. A teď trochu vážně. V současné době máme asi 30 e-mailových adres členů našeho sboru a připadá nám to málo a chtěli bychom víc. Dnes má počítač a připojení k internetu už téměř každá domácnost a myslíme si, že by bylo dobré toho více využívat. Třeba k rozesílání sborových dopisů, pozvánek na sborové i celocírkevní akce, prostě k informování o tom, co se ve sboru a církvi děje, co jsme společně prožili a co plánujeme. Nic samozřejmě nemůže plně nahradit osobní setkávání , ale přesto by nám elektronický způsob komunikace mohl v mnohém pomoci. Pokud s námi chcete sdílet svou e-mailovou adresu, pošlete, prosíme, zprávu na adresu marek.vana@evangnet.cz a my si Vás zařadíme do naší databáze a snad Vám občas i něco pošleme.