Jak to bude s VP? Trochu teologie…

Malý teologický exkurz jaké jsou možnosti Večeře Páně v současné situaci…

Článek zde…