6. července tohoto roku uplyne 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa. Pro nás, evangelické křesťany, je to jedno z nejvýznamějších výročí. Mučednickou smrtí Jana Husa fakticky začíná česká reformace k jejímž následovníkům patříme. Toto významné výročí si 5. a 6. července připomeneme oslavami, které naše církev pořádá společně s Československou církví husitskou. O programu těchto oslav se všechno podstatné můžete dozvědět zde. Více o české reformaci najdete zde