Ekumenické bohoslužby v Krouně

Jako každý rok 28. října budou i letos v Krouně ekumenické bohoslužby, které pořádáme společně s římskokatolickou farností v Krouně. Je to dobrá tradice a dobré tradice se mají držet. Minulost a vzájemný vztah obou církví jsou poznamenány mnohými bolestnými událostmi, které se promítají i do přítomnosti. Minulost nezměníme, ale můžeme ji se všemi bolestmi i radostmi společně svěřit svému Pánu Ježíši Kristu. Při ekumenických bohoslužbách se učíme měnit budoucnost. Uvědomujeme si, že i při odlišnostech, které mezi našimi církvemi jsou, se můžeme vzájemně respektovat a mít úctu k víře, která „věří“ trochu jinak. Ani termín ekumenických bohoslužeb není náhodný. 28.říjen je Den vzniku samostatného Československa. Stále zřetelněji si v tom našem rozkolísaném světě uvědomujeme, jak nesamozřejmé je žít v míru a pokoji, ve svobodě, ke které je tak dlouhé putování. Za to chceme také našemu Pánu společně děkovat. Přijďte i vy v úterý 28. října v 17:00 do evangelického kostela.