V těchto dnech, od 14. května do 17. května, probíhá 1. zasedání 34. synodu naší církve. Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) Českobratrské církve evangelické, složené z volených poslanců z jednotlivých seniorátů. Schází se jednou ročně, zpravidla v květnu. Letošní synod je obzvlášť významný, protože po 6 letech volí novou Synodní radu ČCE. O průběhu zasedání synodu se můžete více dozvědět více zde