SILVESTROVSKÉ BOHOSLUŽBY

Dne 31. prosince na „STARÝ ROK“ bohoslužby v Krouně jsou!

Sejdeme se od 9:00 v kostele v Krouně. Omezení je do 10% kapacity kostela, tedy se nás může v pohodě sejít cca 30-50.