Bohoslužby

Bohoslužby jsou centrem života církve. Ze společeného slavení bohoslužeb má veškerý další život církve vycházet a k němu se zpět navracet. Nejsme organizací, která vedle mnoha dalších aktivit koná také bohoslužby. Bohoslužby mají být tepajícím srdcem církve, společenství, které dává všemu ostatnímu rytmus, sílu, vytrvalost a také především radost a lásku.

Jsme církví reformační, s převažující kalvinistickou tradicí a tomu odpovídá i liturgická podoba bohoslužby s důrazem na zvěstování evangelia. A k tomu pak patří samozřejmě i žití evangelia 🙂

Bohoslužby v našem sboru

Krouna                      9:00

Skuteč                       10:30 – 2. a 4. neděle v měsíci

Svratouch                 10:30 – 1. a 3. neděle v měsíci

 

Vysluhování večeře Páně

Krouna – 4. neděle v měsíci a hlavní křesťanské svátky

Skuteč – hlavní křesťanské svátky

Svratouch – hlavní křesťanské svátky