Historie sboru

Sbor, který má v současné době necelých 700 členů a ke kterému patří také kazatelské stanice ve Skutči a ve Svratouchu, má své členy ve více než 25 obcích: v Krouně a jejím okolí, na Skutečsku, ve Svratouchu, Svratce a přilehlých obcích.

Krounský evangelický sbor byl prvním reformovaným sborem v Čechách, založeným po vyhlášení Tolerančního patentu císařem Josefem II. Stalo se tak již před koncem roku 1781.

Filip hrabě Kinský, majitel rychmburského panství, jemuž patřila Krouna s okolím a Skutečsko, byl myšlence protestanského hnutí příznivě nakloněn. Proto pozval na své panství prvního reformovaného kazatele Františka Kovácze, jenž se stal kazatelem krounského sboru, zakrátko také superintendentem (nejvyšším představitelem) celé České reformované církve. Své první kázání přednesl počátkem října 1782 na hradě Rychmburk.

Protože pro své shromáždění a poslech kázání neměl sbor kostel, ani modlitebnu, byl v Krouně postaven koncem roku 1784 toleranční kostel. K této dřevěné budově bez věže vedl prkenný most přes potok. Základní kámen ke stavbě současného zděného kostela byl položen 27. července 1874. Chrám podle návrhu a plánů architekta Františka Šmorance ze Slatiňan byl postaven ve slohu novorománském. Tato stavba, zapsaná v seznamu chráněných památek, je dominantní stavbou širokého okolí s věží 52 m vysokou. Interiér kostela je prostý, stůl Páně a kazatelna jsou dřevěné, vyřezané třebechovickým řezbářem Josefem Podstatou.

Ozdobou chrámu jsou umělecky provedené dvoumanuálové koncertní varhany od varhanáře Josefa Predigera z Albrechtsdorfu.

V letech 1984 – 1987 započala generální oprava kostela, kdy byly opraveny fasáda, krovy a věž a provedeno oplechování měděnou krytinou. V několika posledních letech byl obnoven nátěr pláště kostela, opraveno schodiště, vyměněna dlažba, instalováno vnější osvětlení kostela a ozvučení interiéru a provedena generální oprava varhan.

Budova fary byla na základech přízemní budovy přestavěna v r. 1909 podle návrhu vídeňského architekta Zlatohlávka. Je jednopatrová, s prostorným bytem pro kazatele, pracovnou, archivem i sálem, který slouží v zimním období jako bohoslužebná místnost. Fara byla plynofikována, byla opravena fasáda‚ pořízeny nové opukové schody, napojení na veřejný vodovod.

Kazatelská stanice ve Skutči, založená v r. 1912, má modlitebnu v Tomáškově domě – historické roubence, v níž se narodil hudební skladatel Václav Jan Tomášek. Dům byl značným nákladem sboru opraven, hospodářská část přestavěna na byt. Slavnostně byl otevřen a předán k užívání v r. 1992, je národní kulturní památkou. Z iniciativy města Skuteč a ministerstva kultury ČR byl zde instalován památník Václava Jana Tomáška, který připomíná jeho život a uměleckou tvorbu.

Od roku 2011 je kazatelskou stanicí krounského sboru také Svratouch, dříve samostatný sbor, který se s krounským sborem sloučil k 1.1.2011.

Za dobu existence sboru, od roku 1781, se v Krouně vystřídalo 11 kazatelů:

František Kováč 1782 – 1785
Petr Molnár 1785 – 1791
Daniel Márton 1792 – 1828
Antonín Košút 1829 – 1870
Gustav Opočenský 1871 – 1902
Jan Vl.Šebesta 1903 – 1905
Jan Toul 1907 – 1923
Karel Andrle 1923 – 1953
Vladimír Kučera 1954 – 1996
Pavel Kalus 1998 – 2003
David Sedláček 2005 – 2014
Marek Váňa 2011 – 2016                                                                                                                                Jan Mikschik 2018 … a zatím stále vytrvává 🙂

Více o historii krounského sboru se můžete dočíst v knize  Z roboty ducha ke svobodě. Tato kniha zachycuje osudy evangelíků na bývalém rychmburském panství od husitských dob až do roku 1930 a je k zapůjčení na faře.