Sborový dopis – podzim 2014

Sborový dopis Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Krouně

podzim 2014

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.  Kazatel 3, 1-8.

 

Zamyšlení

Milé sestry a milí bratři, často jsem v uplynulých měsících odpovídal na otázku, proč Sedláčkovi z Krouny odchází. Chápal jsem a chápu tu otázku. Byla v ní nevyřčená, ale někdy i vyřčená obava, že se tady u nás Sedláčkovým nelíbí, že jsou s něčím nespokojení nebo něčím unavení a podobně. Chápal jsem a chápu to tak, že jste je měli a máte rádi a že teď, když se rozhodli odejít na jiný sbor, jakoby se nad tím vším najednou objevil určitý otazník. Neuměl jsem moc na tu otázku odpovědět, protože jsem nevěděl a nevím víc než vy ostatní členové sboru. Opravdu neznám nějaký jiný, „tajný“, důvod, pro který bych tomu víc rozuměl. A tak se tomu snažím porozumět s pomocí Písma svatého a vybavila se mi tato známá slova z knihy Kazatel. Rozumím jim tak, že dávný moudrý autor nepíše o nějakém neúprosném samopohybu času, do kterého se člověk narodí (čas rození), kterému se musí přizpůsobit, který nás drtí až nás jednou úplně rozdrtí (čas umírání). On mluví o určené chvíli a určeném čase, Bohem určeném čase. V tom zdánlivě pesimistickém slovu o čase je důvěra, že Pán Bůh má ve své moci veškeré dění pod nebem, to on dává člověku čas jeho života a také mu v darovaném čase života dává poznat, kdy je určitý specifický čas – například čas sázet nebo čas trhat. V praktickém životě asi nemáme problém poznat, kdy je čas sázet a kdy trhat a za blázna by byl hospodář, který by chtěl sázet v lednu a sklízet v dubnu. Ale když opustíme tyhle praktické věci, už to tak jednoduché není a někdy se sami sebe ptáme, jestli dobře rozumíme svému srdci a své duši, zraje v nás nějaká myšlenka či nějaké rozhodnutí ale úplně nevíme, jestli už ten správný čas, ten Boží čas, nastal. Věřím tomu, že Pán Bůh zná naši duši, slyší naše otázky a pomáhá nám najít ten správný, jím určený čas. Vím, že to pro Sedláčkovi nebylo jednoduché rozhodování a přeju jim, aby v Miroslavi prožívali „čas pokoje.“

 

Pozdrav Davida Sedláčka

Milé sestry, milý bratři, chtěl bych vás pozdravit z mého nového působiště v Miroslavi. Stále na vás vzpomínáme, máme v paměti mnohé z vás, to, co jsme spolu za ta léta ve sboru v Koruně, Skutči a Svratouchu prožili. Myslíme i na to, jak žijete dál, co nyní děláte, čím procházíte. I na dálku sdílíme bolesti některých z vás, o kterých jsme se dozvěděli, pamatoval jsem na vás v modlitbách při bohoslužbách. Myslíme na to, jak teď spolu s bratrem Markem sdílíte společenství víry, evangelia, následování našeho Pána Ježíše. Až po ochodu od vás jsem si uvědomil, jak vlastně pevné a hluboké vazby jsme si navzájem vytvořili. To člověk pozná až, když se loučí a odloučí. Chtěl bych, abychom zůstali stále ve spojení, i když nevíme zatím jak, ale nechci, abychom na sebe postupně zapomněli. Aspoň zatím tímto pozdravem chceme být spolu s vámi a doufáme, že přijdou příležitosti, abychom se zase potkali a potěšili se navzájem. Pán nechť vás všechny provází svým pokojem.

David Sedláček s celou rodinou.

 

Bohoslužby v našem sboru

S odchodem bratra faráře Davida Sedláčka dochází v našem sboru k některým změnám v časech či počtu bohoslužeb. V Krouně vše zůstává tak, jak tomu bylo doposud. Největší změna se týká Skutče, kde se mění čas konání bohoslužeb na 10:30 a budou každou 2. a 4. neděli v měsíci. Ve Svratouchu zůstává čas stejný (10:30), ale budeme se scházet 2x měsíčně, v 1. a 3. neděli v měsíci (případně 5.), tedy každou lichou neděli.

Aktuálně: v neděli 5.10 se bohoslužby ve Svratouchu nekonají

 

Co nás v nejbližší době čeká

Instalace faráře Davida Sedláčka v Miroslavi

V neděli 5. října v 14:30 se ve sboru v Miroslavi bude konat instalace bratra faráře Davida Sedláčka. Je nám líto, že rodina Sedláčkova už „není mezi námi“, ale zároveň chceme Davida Sedláčka i jeho rodinu podpořit v dobrém začátku na jejich novém sboru v Miroslavi. Proto se také z Krouny do Miroslavi vydáme. Pojedeme autobusem, odjezd z Krouny v 11:00 (autobus vyjíždí z Pusté Kamenice). Přibližná cena zájezdu je 250 Kč. Ještě stále je možno se na zájezd přihlašovat, ale neváhejte, aby na Vás zbylo místo. Přihlašovat se můžete u sestry Milady Tomáškové – tel. 720 592 955.

 

Nové varhany již brzy

Na Velikonoční neděli jsme zahájili sbírku na nové digitální varhany do modlitebny na faře v Krouně. Jsme vděční za velikou obětavost našich členů a příznivců i za příspěvky některých obcí. V poměrně krátkém čase se nám podařilo vybrat 57 500 Kč. Společně s darem od německé nadace na podporu církevní hudby ve výši 49 500 Kč jsme tedy shromáždili 107 000 Kč. Sbírka přesáhla potřebných 99 900 Kč, provedli jsme tedy ještě menší opravu chrámových varhan v krounském kostele. A nové digitální varhany jsme již objednali a podle posledních informací  by měly být dodány začátkem října. Už se na ně moc těšíme a věříme, že nový nástroj bude dobře sloužit k doprovodu našeho bohoslužebného zpěvu, ke zkouškám našeho „malého pěveckého sborečku“ a třeba i ke koncertům.

 

Jeden svět – budeme promítat

V rámci projektu Promítej i ty budeme na faře v Krouně promítat filmové dokumenty z festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Filmy z tohoto festivalu jsme již v našem sboru promítali a i nová nabídka filmů je velmi zajímavá. Pro první promítání v sobotu 25. října jsme vybrali film „Putinovy hry“ o olympijských hrách v Soči. Přijít může každý, koho zajímá, jak to doopravdy bylo. Budeme promítat na faře v Krouně, začínáme v 16:00.

 

Slavnost díkůvzdání

Již tradičně na podzim děkujeme při bohoslužbách svému Pánu za všechno dobré, co z jeho milosti dostáváme. Letošní Díkůvzdání budeme slavit ve Svratouchu v neděli 19.10, v Krouně a ve Skutči v neděli 26.10. Při díkůvzdání také budeme slavit svatou večeři Páně. Myslíme si, že k vděčnosti svému Pánu máme mnoho dobrých důvodů, pojďte slavit s námi.

 

Ať zvony zní aneb naše zvony v Českém rozhlase

Vždycky když někde slyším znít kostelní zvony, jakoby se ponořím do „starých dobrých časů“, kdy zvony na kostelích určovaly běh času, lidé se podle nich orientovali, věděli, kdy už je čas vstát a jít za prací všedního dne, věděli, kdy je čas zasednout k polednímu stolu nebo kdy už se den nachyluje a je čas odložit práci a chystat se k odpočinku. A také zvony neomylně ohlašovaly a dodnes ohlašují, že nastává čas vystoupit z všednosti a každodennosti a nasměrovat své kroky do shromáždění církve Kristovy. Od konce října až do poloviny prosince budeme mít možnost slyšet zvony našich kostelů nejenom z jejich věží, ale také na vlnách Českého rozhlasu. Na stanici Vltava vysílá Český rozhlas již od roku 1996 každou neděli v pravé poledne pořad Polední zvony a v něm zazní zvony našich kostelů v Krouně a Svratouchu. Budeme si tedy moci krásu zvuku našich zvonů poslechnout třeba při nedělním obědě nebo těsně před spaním (pořad je znovu vysílán krátce po půlnoci z neděle na pondělí). A můžeme i porovnávat, jak které zvony zní, protože kromě našich zvonů se v Českém rozhlase rozezní i zvony  římskokatolických kostelů v Krouně a Otradově. Příjemné poslouchání.

Čas vysílání na stanici Vltava je vždy v neděli od 12:00 do 12:05 a zvony uslyšíme v tomto pořadí:

26. 10 – 1. zvon evangelického kostela v Krouně

2. 11   – 2. zvon evangelického kostela v Krouně

9.11    – souzvuk obou zvonů našeho kostela

16.11  – zvon římskokatolického kostela v Krouně

23.11  – zvon římskokatolického kostela v Otradově

30.11  – 1. zvon evangelického kostela ve Svratouchu

7.12   – 2. zvon evangelického kostela ve Svratouchu

14.12 – souzvuk obou zvonů našeho kostela

 

Adventní koncert pěveckých sborů Cantando a Rubeš – 9.12 v 18:00

Oba dva pěvecké sbory u nás zpívaly v červnu tohoto roku, kdy svým vystoupením podpořili sbírku na nové digitální varhany. A oba se nám líbily a tak jsme s jejich dirigentem Zdeňkem Kudrnkou hned domluvili adventní koncert. Program koncertu ještě neznáme, ale už teď Vás na něj zveme a věříme, že to bude pro všechny, kdo přijdou, dobrý začátek adventu.

 

600 let obnoveného vysluhování podobojí

Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra. Naše církev toto významné jubileum oslaví v neděli 12. října ekumenickou bohoslužbou v betlémské kapli a dalšími doprovodnými programy. Moc nás těší, že se do programu oslav aktivně zapojí i naše varhanice. Pokud máte možnost, určitě se do Prahy vydejte.

 

Co jsme stihli v létě

–          Jeli jsme na sborový zájezd do Vysokého Mýta, Litomyšle a Nových Hradů

–          25.8 se ve sboru v Rané u Hlinska konala konfirmace, konfirmovány byly i tři děti z našeho sboru

–          Provedli jsme několik oprav: výměna dveří do dvora na faře v Krouně, zaplynování kostela proti dřevokaznému hmyzu, oprava varhan v Krouně, oprava kanalizace ve Skutči

–          Přepracovali jsme sborové internetové stránky

 

A právě k poslednímu bodu ještě pár řádků. Sborové internetové stránky najdete na adrese www.krouna.evangnet.cz. Jsou stále jaksi ve výstavbě, a kdo to někdy zkusil, ví, jaký je to „časožrout“. Nicméně už na nich pár informací o našem sboru je (například podrobnější informace o nadcházejících akcích, které jsou zmíněny i v tomto dopise) a v dohledné době přibude i fotogalerie. Určitě by ale nebylo dobré, aby internetová prezentace sboru byla pouze dílem „jednoho muže“. Máte-li tedy něco, co by stálo za zveřejnění (fotografie, texty, nápady, něco z historie sboru, vzpomínky), určitě bych to ocenil a určitě by to stránky oživilo.

Sborový dopis pro Vás připravil Marek Váňa